Ajankäyttöä hallintaan

Sovelluksia on mobiililaitteille jo vähän vaikka mihin, mutta niille on saatavilla myös runsaasti hyödyllisiä sovelluksia, joilla esimerkiksi ajankäyttöä voi suunnitella paremmin niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Myös erilaisissa luottamustehtävissä ja harrastuksissa tarvitaan joskus ajankäytön hallintaa, varsinkin jos kyseessä on tavallista aktiivisempi tapaus.

Kalentereita löytyy puhelimesta

Kalenterit ovat luonnollisesti kaikkien niiden käytössä, joiden päivässä tapahtuu keskivertoa enemmän – palavereja, menoja, lääkärikäyntejä, harrastuksia, lasten harrastuksia ja vaikka mitä. Puhelimissa on jo itsessään kohtuullisen kätevät kalenterisovellukset ja Googlen kalenteri on mainio myös siksi, että se synkronoituu kätevästi. Se kulkee mukana ja se on saatavilla tietokoneella, kunhan kirjautuu Googlen tunnuksilla sisään.

Googlen kalenterissa on myös muistutukset mukana ja sitä kautta voi kutsua vaikkapa perheenjäsenen samaan kalenteritapahtumaan. Kalentereista toinen mainio on myös Microsoftin Outlook-kalenteri, joka on hyvä vaihtoehto Googlen vastaavalle.

Muistiinpanoja ja tehtävälistoja

Tehtävälista-sovellukset ovat erittäin käteviä silloin, jos haluaa pitää kirjaa sekä tulevista tehtävistä, tekeillä olevista tehtävistä ja jo suoritetuista. Tällaiseen tarkoitukseen yksi parhaimpia on Microsoftin To-Do, joka on saatavilla mobiilisovelluksena että työpöytäversiona.

Google Keep on taas eräänlainen muistiinpanosovellus, jota pystyy käyttämään hieman kevyemmin tehtävälistojen tekemiseen. Keep-muistilappuja voi jakaa toiselle, joten vaikkapa ostoslistojen tekeminen on helppoa Google Keepillä, joka toimii niin ikään sovelluksena että tietokoneella verkkosivuna.

Kokousten aikataulua ja työajan seurantaa

Kuinka monella on mennyt hermot sopiessa esimerkiksi palaveria tai vaikkapa yhteistä harrastusten treeniaikaa sähköpostitse, jossa viestiketju täyttyy lukemattomista viesteistä, joissa osalle sopii aika ja osalle ei – ja lopulta joku muistaa ettei jo kertaalleen sovittu aika sovikaan? Doodle on erinomainen sovellus palaverien ja tapaamisten sopimiseen.

Doodleen syötetään vaihtoehdot palaveripäivistä ja ajoista, jonka jälkeen jokainen osallistuja voi ruksata sopivat vaihtoehdot.

Työvuorojen suunnittelua varten kannattaa pohtia usein kuitenkin maksullista ja laadukasta sovellusta tai ohjelmaa, sillä yrityksessä on järkevämpää ottaa käyttöön juuri sellainen sovellus joka on tehty tätä tarkoitusta varten. Laadukas työaikalaskuri sopii paitsi työvuorojen suunnitteluun, työajan seurantaan, leimauksiin, läsnäoloraportteihin sekä muihin tärkeisiin osa-alueisiin, jota onnistuneessa työajan suunnittelussa ja seurannassa tarvitaan.

Ilmaiseksikin tällaisia ohjelmia voi toki löytyä.