Ota kryptovaluutta haltuun

Krytovaluutta tunnetaan kansainvälisesti bitcoinina ja se luotiin vuonna 2009 vastauksena sen ajan taloudellisiin kriiseihin. Bitcoinin perimmäinen idea oli luoda digitaalisen ajan raha, joka vastaa modernin maailman vaatimuksiin. Sen suosio on kasvanut vuosien saatossa ja kerromme kryptovaluutan perusteista tässä artikkelissa.

Bitcoinin taipaleen alussa kryptovaluutan hinta oli muutaman sentin luokkaa ja se oli lähinnä tietyn porukan taloudellista puuhastelua. Ajan myötä kryptovaluutat ovat pystyneet vastaamaan haasteisiin ja yksittäisen kryptovaluutan arvon on noussut korkeammalle kuin esimerkiksi monen auton arvo. Nykyajan taloudesta kiinnostuneen kannattaa selvittää kryptovaluutan perusteet ja sen tuomat mahdollisuudet.

Lohkoketjulla tulevaisuuden teknologiaa

Bitcoinin ytimeen sisältyy innovaatio, jota kutsutaan lohkoketjuksi ja se on tavallaan hajautettu tilikirja. Lohkokirjaan on kirjattu kaikki kryptovaluutan siirrot ja kaikkien bitcoin-lompakkojen balanssit. Lohkokirja päivittyy reaaliaikaisesti kaikilla ja sitä varmennetaan matemaattisesti. Siirtojen on noudatettavat myös ennalta määrättyjä sääntöjä ja kaikkien lohkoketjujen on oltava yhteneväisiä. Tämä ehkäisee muun muassa keinotekoisten bitcoinien lisäämisen tai hallussa olemattomien bitcoinien käytön.

Lohkoketjua ylläpidetään tietokoneiden käyttämällä matemaattisella arvauskissalla, joka vaatii tietokoneelta paljon laskentatehoa. Vaativan laskentatehon vuoksi arvauskisan voittaja saa ysein uusia syntyviä bitcoineja. Laskentateholla taataa bitcoin-verkon turvallisuus ja sillä suojataan kyseistä verkkoa yksittäisiltä hyökkäyksiltä.

Hyökkääminen on käytännössä mahdotonta, koska bitcoin on maailman tehokkain hajautetun laskennan operaatio ja pohjateknologiaa on omaksuttu muissakin käyttötarkoituksissa. Arviona on, että bitcoinin käyttämällä teknologialla on mahdollisuuksia muuttaa maailmaa jopa internetin tapaan merkittävästi.

Bitcoinin hyödyt

Bitcoinilla on monia hyötyjä perinteiseen rahaan ja rahajärjestelmiin verrattuna ja se johtuu siinä käytetyssä lohkoketjussa. Siinä ei tarvita kolmansia osapuolia, jolloin pankit, luottokorttiyhtiöt ja muut maksunvälittäjät jäävät sivuun. Ne siirretään siis suoraan käyttäjien kesken ilman välikäsiä.

Nopeus on myös bitcoinin yksi valttikorteista ja ne ovat erityisesti kansainvälisellä tasolla huomattavasti nopeampia ja edullisempia perinteisiin palveluihin verrattuna. Bitcoinien määrä on kuitenkin rajallinen ja niitä syntyy koko ajan hitaammalla tahdilla. Bitcoineja lakkaa syntymästä, kun kaikki 21 miljoonaa bitcoinia on maailmassa.

Bitcoin on myös varsin riippumaton yhteiskunnan ilmiöistä. Koska siihen ei pääse käsiksi valtiot tai niiden keskuspankit, ei nillä ole kovin suurta vaikutusta kryptovaluutan käyttäytymiseen. Sen määrää ei voi manipuloida talouspolitiikalla, minkä ansiosta bitcoinista on tullut lähes historiallinen ilmiö erittäin hyvänä arvonsäilyttäjänä. Kryptovaluutan arvo perustuu ainoastaan kysyntään ja tarjontaan ja mikään ulkopuolinen taho ei voi romahduttaa sitä. Se säästyy myös inflaatioilta, kun taas perinteisellä pankkien ja valtion painamalla rahalla on taipumusta olemaan altis sille. Toisin sanoen tämän rahan arvo laskee yleensä hitaasti, mutta ajan myötä varmasti. Kryptovaluutalla ei ole inflaation tuomaa ongelmaa.

Bitcoinin matermaattiset lainalaisuudet

Kryptovaluuttaa, eli bicoineja ei voida painaa yli matemaattisen koodin salliman rajan. Sen arvolla on tapana nousta ja se perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin. Mitä enemmän kryptovaluuttaa käytetään, nousee sen kysyntä ja sitä mukaa arvo. Bitcoinin ollessa hajautettu ja sensuroimaton, voi kuka tahansa käyttää sitä, eikä kenelläkään ole nokan koputtelemista toisten käyttäjien bitcoinien siirtoihin.

Kryptovaluutann käyttöön ei tarvitse pyytää lupaa, eikä siihen sisälly minkäänlaisia maantieteellisiä tai poliittisia rajoja. Se on jopa immuuni poliittisille vilpeille kuten korruptiolle ja väärentämiselle. Bitcoin on siis tavallaan vastalause perinteiselle rahankäytölle ja sen ominaisuudet on suunniteltu palvelemaan käyttäjiä, jotka haluavat vaihtoehdon suurille talousalan organisaatioille ja poliittisille järjestelmille. Se on luotu ihmisitä itseään varten ja sen missiona on olla moderni ja kansainvälinen valuutta digitaalisessa ympäristössä.